Velkommen til Krop og Kultur

Billedet er fra generationsdagen i Børneskoven

Se hvad der sker:

Vi havde generalforsamling den 23. marts på Viborg Idrætshøjskole. Regnskab, beretning og referat ligger nederst på siden. Bestyrelsen konstituerede sig den 7. april, hvor Pia Bygum blev valgt som formand.

Lørdag den 23. april var der generationsdag i Børneskoven. Nina stod for opvarmning med børn og bedsteforældre.

Sommersæson

Datoen for vores sommertur er fastsat til den 1.6. Vi mødes ved Felix Pedersens museum – Knudbyvej 14 – og går herefter en tur til Jordbromølle. Vi spiser vores medbragte mad og drikker kaffen inden vi skilles. Vi aftaler evt. samkørsel individuelt.

Der er sommergymnastik hver onsdag kl. 10 fra den 11. maj til og med 15. juni på Sønæs. Pris 300 kr. for de seks træninger. Medbrind to flasker med sand eller vand til styrketræningen. Du skal ikke slæbe på din måtte til sommergymnastikken. men husk den blå bold.
Programmet er
10-11 – Gymnastik med Sinna
11-12 – Ringo med Grethe, Qigong med Ester og evt. gåture i omegnen.
12-13 – Vi drikker kaffe – medbring selv evt. kaffe og brød.
Den sidste gang er den 15.6. hvor vi også træner vi programmet til landsstævnet.

Sommer-gåholdet begynder den 25.4. og slutter den 20.6. Turene er på 7-8 km i rask tempo fra kl. 16.30 til 18. De første par gange er mødestedet Strandparken ved Søndersø. Hanne Romlund er holdleder.  I år er der ikke ekstra kontingent for sommer-gåholdet, men find gerne et nyt medlem at gå sammen med.

Seneste nyheder

Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022

På generalforsamlingen den 23. marts på Viborg Idrætshøjskole måtte vi efter 13 år sige farvel til Vita. Den nye bestyrelse konstituerer sig den 7. april.

læs mere

Foredrag på seniorhøjskolen

– foredrag er mellem kl. 12 og 13, og du kan godt komme til foredrag uden at være aktiv på seniorholdet. Sådan er og har forårssæsonen været:

 

19. januar: Om Irland ved Christian Møller

26. januar: Anders Hjorth er ved klaveret, det drejer sig om den nye højskolesangbog

2. februar: Billeder og fortælling om Minibyen

9. februar: Kasper Kruse fra Animationsskolen fortæller om skolen

16. februar: Vinterferie

23. februar: Roma Brendstrup og Kirsten Bartholdy fortæller om offerådgivning

2. marts: Hanne Kjærgård fortæller om Mødrehjælpens arbejde

9. marts: Nina Hansen fortæller om at køre i Volvo B18 og i andre gamle biler

16. marts: Sergej Sviatchenko fortæller om sin tid i Viborg

23. marts: Sang med Harmonikaklubben

30. marts: Pia Bygum fortæller om sit syn på livet

6. april: Susanne Kongerslev Andersen fra demensenheden fortæller om symptomer, behandling, tilbud i Viborg kommune og om hvordan vi møder et menneske med demens.

13. april: Påskeferie

20. april: Erling Joensen og to elever fortæller om hvordan det er at være på højskole

27. april: Arne  fortæller om landsstævnernes historie og vi finder også lidt billeder frem fra Krop og Kulturs deltagelse.

4. maj: Afslutning på sæsonen – det går ud på socialt samvær efter motionen den sidste gang. Der kommer lidt ekstra på menuen. Vær forberedt på at du skal tilmelde dig.

Alle er velkomne til foredragene, de, der ikke er medlemmer af seniorhøjskolen, skal betale for kaffen. (40 kroner, som du kan sætte ind på klubbens konto- skriv kaffe som tekst)

Program 2021/2022

Sæsonafslutning

Sæsonen slutter forskelligt på de enkelte hold. 

I år har bestyrelsen besluttet, at der er et beløb på 75 kr pr. medlem til at holde aflsutning for. De enkelte instruktører er orienteret og står for tilrettelæggelsen.

På seniorhøjskolen står køkkenholdet for tilrettelæggelsen. 

Cykelhold

Seniorcykelholdet, Nina Hansen, tlf. 28 12 92 64

Vinterbadning

Vita Schjøtler, vitavinkel@hotmail.com, tlf. 29 65 83 30

Ryghold

Lene Magaard, smedmagaard@mail.dk, tlf. 22 62 96 93
Mette Pytlich, mettepytlich.dk, tlf. 24 42 30 36

Seniorhold

På Seniorhøjskolen om onsdagen sker der forskelligt i det sociale fællesskab. Alle er velkomne til kaffe og foredrag med mere. Pris 40 kr. for kaffe – hvis ikke man er medlem på Seniorholdet.

De forskellige foredrag bliver beskrevet på forsiden.

Kontingent

Kontingent skal betales på konto 7831-1665018

Skriv navn og hold

Generalforsamling

Vi holdt generalforsamling den 23. marts 2022:

Referat

i

Vedtægter

Vedtægter – klik her

Du har mulighed for at læse vore vedtægter her.