Generalforsamling 2022
marts 12, 2022
Pia Bygum

Generalforsamling den 23. marts 2022

Vi var cirka 40 fremmødte til generalforsmlingen, som I år blev holdt i fitnessafdelingen på Viborg Gymnastikhøjskole. På forhånd var bestyrelsen advaret om, at Vita ikke ville fortsætte som formand og i bestyrelsen. Vi måtte derfor sige farvel til Vita. Benny, som var suppleant, havde indvilget i at stille op til bestyrelsen. Efter generalforsamlingen var der hyggeligt samvær med kaffe og kager, som bestyrelsen havde bagt.

Den 7. april blev bestyrelsen konstitueret med Pia som formand og Jytte som næstformand. Bestyrelsen ser herefter sådan ud:
Pia Bygum tlf. 40762824

Jytte Kristensen tlf. 20992859

Inger Hermann tlf. 21954806

Benny Lybæk tlf. 24212744

Anette Buhl tlf. 40444599

Formandens beretning

Regnskab

budget 2022