Bestyrelse

Efter generalforsamlingen den 15.9.2021 blev Anette Buhl og Pia Bygum indvalgt i bestyrelsen.

Flemming Lassen og Bodil Bredgaard genopstillede ikke, og vi siger tak for den tid, de har været i bestyrelsen.